VÁROSI KÖNYVTÁR
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
EFOP-3.3.2-16-2016-00290
Könyvtárral a tudásért!

A kedvezményezett neve Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
A projekt címe Könyvtárral a tudásért!
A szerződött támogatás összege 20.448.056 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tartalmának bemutatása
A pályázó Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház: nyilvános, városi, önkormányzati fenntartású könyvtár, az országos nyilvános könyvtári ellátási rendszer része. Sajátos eszközeivel ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az 1997. évi CXL. tv. és követő jogszabályai a hatáskörébe utalnak, (könyvtári és közművelődési feladatok) továbbá a fenntartó által meghatározott speciális feladatokat a helyi igények alapján.
Az intézmény a város és a környező települések oktatási - nevelési intézményeivel kapcsolatot tart, annak érdekében, hogy a tanórán kívüli tevékenységekkel támogassák az intézmények tanulóinak kompetenciafejlesztését, tudásgyarapítását, továbbá a fejlesszék a kulturális szolgáltatásokat, tevékenységek és programkínálat fejlesztése érdekében.
Az egész életen át tartó tanulás erősítése érdekében erősíti a kapcsolatrendszerét az oktatási intézményekkel. A tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák jelentősége számottevő, mivel jelentősen hozzájárulnak a köznevelésben részt vevők tudásának gyarapításához, a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
A célok elérését az oktatási intézmények együttműködésével tervezik megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Előzetes igényfelmérés készült a projekt előkészítő tevékenysége keretében. Kiválasztásra kerültek az az óvoda és iskolák, akik a pedagógiai programjukban megfogalmazott célok, fejlesztések megvalósításához együttműködni kívánnak a köznevelés eredményességének és hatékonyságának fejlesztésében.
Projektünkbe bevonásra kerülő oktatási - nevelési intézmények:
1. Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde (óvodai csoportok)
2. Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (alsó és felső tagozatok)
4. Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Dormándi Tagiskolája
5. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (alsó és felső tagozat)
6. Egri Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakgimnáziuma
Az intézményekkel az együttműködési megállapodások megkötése megtörtént.
Vállalják, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez;
Hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal;
Elősegítik a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem formális és informális tanulási alkalmakkal.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2019.08.31.
A projekt azonosító száma EFOP-3.3.2-16-2016-00290


Az EFOP-3.3.2-16-2016-00290 kódszámú Könyvtárral a tudásért című pályázatra 20.448 056 Ft-ot nyert el a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház.

A program célja: a kapcsolattartás a város és a környező települések nevelési-oktatási intézményeivel annak érdekében, hogy a tanórán kívüli tevékenységekkel segítsék a gyermekek és diákok tanulását,kompetenciafejlesztését, tudásgyarapítását.

Projektbe bevonásra kerülnek a nevelési – oktatási intézmények, mint a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde (óvodai csoportok), a Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (alsó és felső tagozatok), a Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dormándi Tagiskolája, a Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (alsó és felső tagozat) és az Egri Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakgimnáziuma.

Az óvodások részére témanapok, könyvtári órák; az általános-és középiskolások részére: témanapok, könyvtári órák és táborok kerülnek megrendezésre.

A projekt megvalósulási ideje alatt - 2018.03.01-2020.12.31. - 350 gyereket vonnak be a pályázatba.


100 gyermek táborozott a Városi Könyvtárban

Ebben az évben nyáron száz gyermek töltött el egy felejthetetlen hetet a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház vendégeként. Nemcsak Füzesabonyból, de vonzáskörzetéből is érkeztek az intézménybe táborozó fiatalok az EFOP-3.3.2-16-2016-00290 "Könyvtárral a tudásért!" elnevezésű pályázat jóvoltából-térítésmentesen. A három hétre osztott tábor első turnusában a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és a Szihalmi Általános Iskola tanulóit fogadta a Könyvtár; az ezt követő héten a Teleki Blanka Általános Iskola, és dormándi tagoskolájának tanulói jöttek táborozni, majd az utolsó héten az Egri SzC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziumának tanulói közül verbuvált csoport érkezett.

Mindhárom héten azonos programokban vehettek részt a fiatalok: hétfőn, szerdán és pénteken sorversennyel és megannyi kézműves lehetőséggel tölthették szabadidejüket, míg kedden kirándulás következett a hevesi helytörténeti múzeumba, és az erdőtelki arborétumba, valamint csütörtökön az adott csoport ellátogatott a természet közeli programokban bővelkedő Hortobágyra. A tábor emellett-szintén térítésmentesen- biztosította a gyermekek számára a napi háromszori étkezést, s a kirándulásokon az utazási költséget, valamint a belépőjegyeket.Óvodások a Városi Könyvtárban

A helyi bibliotékával ismerkednek a város óvodásai. A Hétszínvirág Óvoda Pillangó csoportja már 3 alkalommal vett részt könyvtári órán. A kisgyermekek játékosan fedezik fel az intézményt, de az interaktív foglalkozásokon már bepillantást nyertek a népmesék világába is. A programsorozat 5 alkalomból áll, november végén a tél lesz a főszerepben, a gyermekek kreatív módszerek segítségével tudnak meg minél többet az évszakról. Jövőre a Teleki Blanka-, a dormándi- és a szihalmi- általános iskolák, és a helyi középiskola diákjai kapcsolódnak be a könyvtári órákba.

A programok az EFOP-3.3.2-16-2016-00290 kódszámú Könyvtárral a tudásért című pályázat keretében valósulnak meg.

 

 
 

EFOP-3.3.2-16-2016-00290 pályázat
"Könyvtárral a tudásért!"


EFOP-3.7.3-16-2017-00147 pályázat
"Nyiss a könyvtárral a tudásért!"


© 2010 Füzesabony Városi Intézményi Központ