VÁROSI KÖNYVTÁR
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
EFOP-3.7.3-16-2017-00147
Nyiss a könyvtárral a tudásért!

A kedvezményezett neve Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
A projekt címe Nyiss a könyvtárral a tudásért!
A szerződött támogatás összege 39.721.731 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tartalmának bemutatása
A projekt Füzesabonyban a Füzesabonyi Könyvtár és Művelődési Házban, a helyi közösség nem közoktatásban résztvevő tagjai részére, az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások tevékenységek, új tanulási tartalmak, új típusú tanulási formák keretében megvalósuló rendezvények, foglalkozások, tanfolyamok, szakkörök, klubfoglalkozások igénybevételi lehetőségét célozza. Területileg az Észak-Magyarországi Régió, Heves megye területén, a füzesabonyi fejlesztendő járásban valósul meg a célcsoport számára az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés céljából.
A projekt közvetlen célja: A Füzesabonyi Könyvtár és Művelődési Házban, mint a helyi közösségi művelődési intézményben megvalósuló, az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak népszerűsítése, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek részére alap- és szociális kompetenciák fejlesztése. A felnőttképzés számára nehezen elérhető, kevéssé motivált, több szempontból is hátrányos helyzetű emberek tanulási, kulturális programokba való bevonása, nyelvi és digitális kompetenciafejlesztése. A köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály részére a informális tanulási alkalmak és nem formális képzések megvalósításával, mentorálással fontos alapozó, ráhangoló, aktivizáló szerep betöltése.
A projekt célcsoportját alkotják az élethosszig tartó tanulásban résztvevők, akik már nincsenek jelen a köznevelés rendszerében, kiemelt tekintettel a hátrányos vagy halmozottan hátrányos lakosokra, a projektbe bevont oktatók, pedagógusok, együttműködő partnerszervezetek, az intézmény fenntartója, az intézmény közművelődésben résztvevő dolgozói.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2020.01.31.
A projekt azonosító száma EFOP-3.7.3-16-2017-00147


Az EFOP-3.7.3-16-2017-00147 számú Nyiss a könyvtárral a tudásért című pályázatra 39,72 millió forint támogatást nyert el a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház.

A projekt célja: az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása. Ennek érdekében 7 foglalkozás indult el az év elején a Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint informatikai eszközökkel is gyarapodott az intézmény: laptop, tabletek, e-bookok, swichek, ruterek segítik a foglalkozásvezetők munkáit. A jelentkezők választhatták a Kreatív Klub kézműves foglalkozásait, a hagyományőrzést, a WARHAMMER 40000 programjait. Bepillantást nyerhetnek a Foto shop rejtelmeibe, de tanulhatnak angolul, valamint informatikai ismereteiket is bővíthetik. Tanfolyamot is indított a könyvtár: Együttműködés a konfliktuskezelésben és a mediációban, valamint a közeljövőben indul az életvezetési és háztartási ismeretek. Előnyt élveznek a GYED-en, GYES-en lévő kismamák, az álláskeresők és az alacsony iskolai végzettségűek.


Hagyományőrzés a Városi Könyvtárban

Az internet világában ma már könnyedén tájékozódhatunk egy-egy ünnepről vagy jeles napról. A tömegkommunikációs eszközök, reklámok, a kereskedelem formálja, alakítja egységesíti ünnepi szokásainkat, elsősorban külsőségekben. A népszokások - ami tágabb értelemben viselkedési mintát, életmódot, szűkebb értelemben az ünnepekhez tartozó szokásokat jelent - úgy maradtak ránk, hogy továbbadták az idősebbek a fiataloknak.

A tapasztalatok sokasodtak, minden nemzedék hozzáadott valamit, többet vagy kevesebbet a meglevő ismeretekhez. Az írás feltalálása könnyítette meg ezt a továbbadást. A kultúra nagyobb része továbbra is apáról fiúra szállt, szájhagyomány útján terjedt, öröklődött.

Mára szétestek azok a közösségek, melyekben természetes módon hagyományoztak nemzedékről, nemzedékre. Időről, időre kiderül, hogy nem lehetünk meg ünnepek nélkül sem, melyeket többnyire elődeinktől kaptunk örökül. A régi szokásokat részben vagy egészben megtartva, megőrizve, magunk is kiegészíthetjük a mai korhoz illő újakkal a jövő nemzedék számára. Skorcze Flóriánné Editke, füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás elnökeként kapcsolódott be az EFOP-3.7.3-16-2017-00147 számú Nyiss a könyvtárral a tudásért című projektbe a Hagyományőrző szakkör foglalkozásvezetőjeként. A szakkör vezetője elmondta: fontosnak tartja a régi hagyományokat szokásokat megismertetni, feleleveníteni és továbbadni, melyre jó lehetőség ez a projekt. Nőnapra - tulipánt, húsvétra - kosárkát, anyák napjára - hűtőmágnest, gyermeknapra- szélforgót készítettek a résztvevők.

A foglalkozás havonta egy alkalommal minden hónap 3. csütörtökén van 12.30-14.30-ig. a Városi Könyvtárban. Jelenlegi létszámunk 7 fő.

Ezenkívül évente 2 alkalommal rendezvényt szerveznek. Az első Szent Iván napján lesz a Könyvtár udvarán - 2018. június 24-én 18.00-kor - láthatja a közönség a Lóvá tett menyasszony című színdarabot.

A foglalkozások és a rendezvények mindenki számára elérhetőek, nyitottak és ingyenesek.Könyvtárbaráti kör

A Könyvtárbaráti kör célja : a közművelődés, a kultúra és a hagyományok megőrzése, továbbadása. Az ünnepekhez kapcsolódó népszokások megismertetése, továbbadása. A népszokás tágabb értelemben viselkedési mintát, életmódot, szűkebb értelemben az ünnepekhez tartozó szokásokat jelenti. Ezek a szokások úgy maradtak ránk, hogy egymásnak továbbadták az idősebbek a fiataloknak. A tapasztalatok sokasodtak, minden nemzedék hozzáadott valamit, többet vagy kevesebbet a meglevő ismeretekhez. Az írás feltalálása könnyítette meg ezt a továbbadást. A kultúra nagyobb része továbbra is apáról fiúra szállt, szájhagyomány útján terjedt, öröklődött.

Mára szétestek azok a közösségek, melyekben természetes módon hagyományozódtak nemzedékről, nemzedékre az ünneplésnek a nemekre korosztályokra, sőt korcsoportokra érvényes magatartás formái. Időről, időre kiderül, hogy nem lehetünk meg ünnepek nélkül sem, melyeket többnyire elődeinktől kaptunk örökül. A régi szokásokat részben vagy egészben megtartva, megőrizve, magunk is kiegészíthetjük a mai korhoz illő újakkal a jövő nemzedék számára. Az internet világában ma már könnyedén tájékozódhatunk egy-egy ünnepről vagy jeles napról. Manapság a tömegkommunikációs eszközök, reklámok, a kereskedelem formálja, alakítja egységesíti ünnepi szokásainkat, elsősorban külsőségekben. Fontosnak tartom a szakköri foglalkozások alatt a régi hagyományokat szokásokat megismertetni, feleleveníteni és továbbadni.

A szakköri foglalkozás havonta egy alkalommal minden hónap 3. csütörtökön van 12.30-14.30-ig. a Városi Könyvtárban. Jelenlegi létszámunk 7 fő.

A pályázati pénzből lehetőség van könyveket vásárolni, az anyagot megvenni a foglalkozások végén készülő kis ajándékoknak, melyeket mindig egy-egy ünnephez kapcsolódva készítünk el. / Pl : Nőnapra – tulipán készítés, Húsvétra – kosárka készítés, Anyák napjára – Hűtőmágnes készítés, Gyermeknapra- Szélforgó készítés. / Ezenkívül évente 2 alkalommal rendezvényt szervezünk.

A foglalkozások és a rendezvények mindenki számára elérhetőek, nyitottak és ingyenesek. Várok mindenkit szeretettel!Photoshop szakkör

A Photoshop Szakkör 20 résztvevővel indult, 2018. február végén tartotta első-egyeztető - jellegű összejövetelét. A résztvevők nem csak településünkről érkeztek, hanem annak vonzáskörzetéből, valamint a megyeszékhelyről is. A változatos igényeknek megfelelően, közösen állítottuk össze a tananyagot, lehetőleg mindenki számára könnyen érthető módon-előzetes számítógépes ismeretektől függetlenül. A képzéshez a pályázat jóvoltából lehetőségünk nyílt fényképezőgép, eredeti szoftverek, valamint mousepen-eszköz beszerzésére is. A havi egy alkalommal tartott foglakozások azóta is népszerűek.Warhammer 40.000 Klub

A Warhammer 40.000 Klub 2018. február 7-én indult, 12 taggal, átlag heti rendszerességgel találkoznak. A klub célkitűzései azóta sem változtak, és ezek az alábbiak: kreatív, hasznos szabadidős program biztosítása a résztvevőknek, azok aktív közreműködésével-makettek és modellek összeépítése, lefestése, diorámák és egyéb lemodellezett környezeti elemek megalkotása.

Különösen nagy figyelmet fordít a klub a különböző kidobásra ítélt, szemétnek minősülő, de általunk még hasznosítható papír, fém és fahulladék felhasználására. Így készül pl. kiürült kefires doboz méretre vágott oldalából professzionális makett alapanyag, vagy alumínium üdítős dobozból méretarányosan kicsinyített üzemanyag tartály. Mindezek felkerülnek terepasztalainkra.Angol (kezdő) és informatika (kezdő és haladó) tanfolyamok

Az internet ma már mindennapjaink részévé vált, ahogyan az angol nyelv használata is. Ezeknek elsajátításában nyújtanak segítséget ezek a tanfolyamok, melyek a városi könyvtárban kerülnek megrendezésre.

Jelenleg éppen futó tanfolyamok:

- Informatika haladó: foglalkozások/tanfolyam havi egy alkalommal vannak, öt hónapon keresztül/ előre megbeszélt pénteken 14:00-18:00 ; most szeptemberben lesz a következő foglalkozás, az utolsó pedig novemberben. Ez a tanfolyam júliusban indult, és nem csak a befejezett informatika kezdő tanfolyamra épül, inkább szól azoknak, akik már ismeretekkel rendelkeznek a Microsoft alkalmazások világában, de ismereteiket szeretnék bővíteni és az "Excel" táblázatkezelő elsajátítását tűzték ki célul. Természetesen az Internet tudásuk bővítését is nagyon fontosnak tartják.

- Angol-kezdő foglalkozás/tanfolyam: teljesen az alapoktól kezdjük az angol nyelv elsajátítását, ez egy 10 hónapos foglalkozássorozat/tanfolyam; minden hónapban egy alkalommal 4 óra péntekenként 15:00-19:00-ig. Itt elsajátíthatják az alapvető kifejezéseket, bemutatkozás és vásárlás, utazás, rendelés étteremben, szoba foglalás-elfoglalás/pl.:Check-in/ témakörökben és így már sikeresebben el tudunk boldogulni utazásaink során, alapvető nyelvtani elemeket is elsajátítunk/ egyszerű mondat alkotás, melléknevek, jelen-múlt idő, stb/

Jövőre induló tanfolyamaink:

- Informatika kezdő és haladó tanfolyam (5-5 alkalom)

- Angol kezdő tanfolyam (10 alkalom)

A foglalkozásokra várjuk az érdeklődők jelentkezését, főként Gyesen, Gyeden lévő anyukák és munkanélküliekre számítunk, akiknek fontos, hogy lépést tartsanak mindennapjaink informatikai és nyelvi kihívásaival.

A foglalkozások/tanfolyamok mindenki számára elérhető és ingyenes! Mindenkit szeretettel várok!

 

 
 

EFOP-3.3.2-16-2016-00290 pályázat
"Könyvtárral a tudásért!"


EFOP-3.7.3-16-2017-00147 pályázat
"Nyiss a könyvtárral a tudásért!"


© 2010 Füzesabony Városi Intézményi Központ